آموزش مخفی کردن آیکون برنامه در B4A

مخفی کردن آیکون برنامه در چند مرحله:

  1. ابتدا وارد برنامه بیسیک فور اندروید بشید و پروژه مورد نظر خودتون رو باز کنید.
  2. از قسمت کتابخانه ها، کتابخانه JavaObject رو به پروژه اضافه کنید.
  3. کد زیر رو در پروژه خودتون خارج از sub ها کپی کنید :
#if java
import android.content.pm.PackageManager;
public void ultra_hideicon(){try{PackageManager pk = getPackageManager();
pk.setComponentEnabledSetting(
getComponentName(),
PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_DISABLED,PackageManager.DONT_KILL_APP);
}catch(Exception e){e.printStackTrace();}}
#End If 

در نهایت کد های زیر رو در ابتدای ساب Activity_Create قرار بدید و برنامه رو اجرا کنید:

Dim j As JavaObject
j.InitializeContext
j.RunMethod("ultra_hideicon" , Null)	

 

ویدیو آموزش مخفی کردن ایکون رت با B4A