Posts {
آموزش کار با DLL ها در Python

در این پست به شما آموزش میدیم چطوراز فایل های dll در پایتون استفاده کنید.

مشاهده

آموزش ساخت Keylogger در پایتون

در این پست روند ساخت یک کیلاگر ساده رو بررسی می کنیم و به شما آموزش میدیم که چطور در زبان برنامه نویسی پایتون یک کیلاگر ویندوز بسازید!

مشاهده

    } // Posts
    /** Notes **
    ** - Add next/perivousoidf page of Posts.
    **/
root@rayanoos:~$